Skip to main content
Skip header
Title
Analysis of measurement methods of rock massif characteristics in relation to heat pump operation
Code
1221420234
Solver
Start year
2010
End year
2010
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Summary
Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit studii zabývající se metodikou měření a vyhodnocování vlastností horninového masivu v místě plánované instalace polygonu hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla. Svým zaměřením spadá do velmi aktuální problematiky obnovitelných zdrojů energie. Studie bude vypracována na základě teoretických a praktických zkušeností odborníků z VŠB-TU Ostrava, kteří se uvedené problematice věnují již mnoho let. Znalosti v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie zúročují především ve vědecké, výzkumné a pedagogické sféře.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back