Skip to main content
Skip header
Title
Personal development of research teams in Department of Measurement and Control and Department of Aplied Mathematics.
Code
ROZP2010/19/14
Solver
Start year
2010
End year
2010
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Rozvojové projekty MŠMT
Summary
Cílem projektu je umožnit zapojení talentovaných studentů bakalářského a magisterského stupně studia do řešení zajímavých vědecko-výzkumných aktivit Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky a motivovat je tak k rozvoji svého potenciálu na půdě univerzity a k následnému doktorskému studiu. Aktivity, do kterých budou studenti zapojováni, jsou nad rámec jejich studijních povinností a budou od nich vyžadovat práci navíc. Aktivity budou zaměřeny zejména na měřicí a řídicí systémy, mechatroniky, aplikace v lékařství, v informatice, chemii, fyzice tenkých vrstev apod. Do projektu bude participovat několik laboratoří uvedených kateder, ve kterých probíhají vědecko-výzkumné aktivity vhodné pro zapojení těchto studentů. Řešitelé předpokládají, že projekt povede k zadání několika témat disertačních prací.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back