Skip to main content
Skip header
Title
Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava
Code
ROZP2010/CSM43
Solver
Start year
2010
End year
2010
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Rozvojové projekty MŠMT
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back