Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat
Code
FR-TI2/273
Solver
Start year
2010
End year
2013
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
TIP
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back