Skip to main content
Skip header
Title
Innovation of study branches guaranteed by Department of Measurement and Control, VSB-TU Ostrava
Code
OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0113
Solver
Start year
2010
End year
2013
Proposer
Ministerstvo obrany
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Profesionalizace armády České republiky
Summary
Projekt je zaměřen na inovaci výuky oboru Měřicí a řídicí technika garantovaného Katedrou měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava. Jedná se o obor vyučovaný jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském stupni studia. Inovace spočívá v optimalizaci studijních plánů, zavedení prvků projektově orientované výuky, tvorbě kvalitních studijních materiálů s e-learningovými prvky, zapojení odborníků z praxe do přípravy a realizace výuky. Cílem těchto změn je jednak zvýšení atraktivity oboru pro studenty, zvýšení kvality studia a také přizpůsobení vzdělávacího procesu požadavkům zaměstnavatelů absolventů oboru. Klíčová je v tomto směru orientace výuky na projekty a týmovou práci studentů. Součástí projektu jsou rovněž aktivity pro motivaci zájemců o studium uvedených oborů. Jejich cílem je zvýšení počtu studentů na oboru, jelikož absolventi jsou v praxi velice žádáni a jejich současný počet nedokáže pokrýt požadavky průmyslu v regionu.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back