Skip to main content
Skip header
Title
Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky
Code
CZ.3.22/3.100/12.03337
Solver
Start year
2014
End year
2015
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back