Skip to main content
Skip header
Title
Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Code
22410320029
Solver
Start year
2012
End year
2013
Proposer
Ministerstvo obrany
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Profesionalizace armády České republiky
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back