Skip to main content
Skip header
Title
Research and development of progressive systems for early warnings in case of critical situations threatening the security and stability of buildings, including proposals of remediation measures for elimination of danger.
Code
EG15_019/0004694
Solver
Start year
2017
End year
2019
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Summary
Projekt je zaměřen na vysoce aktuální problematiku výzkumu a vývoje progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. Tento problém je dán radikálním stárnutím inženýrských sítí, konstrukcí stavebních objektů a důsledkem erozivních vlivů zemního a horninového prostředí. Jedná se o řešení bezpečnostních faktorů za účelem ochrany staveb a zajištění bezpečnosti lidí.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back