Skip to main content
Skip header
Title
Energy harvesting from medium or neighbourhood without battery power for measuring energy consumption for use in metrology Smart Grid network
Code
EG15_019/0004955
Solver
Start year
2017
End year
2019
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
MPO programy - vzdělávací
Summary
Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj měřičů veličin energetických médií, jako jsou zejména průtok a teplo s implementací unikátních elementů pro získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi. Důležitost maximální funkčnosti a minimálních pořizovacích a popřípadě údržbových nákladů na měřiče je zároveň v protikladu s nezbytnou elektronikou spotřebovávající elektrickou energii zejména s rozšířením o bezdrátové komunikace pro začlenění do sítě Smart Grid.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back