Skip to main content
Skip header
Title
Ultrasonic measurements of liquid UREA level and concentration.
Code
EG15_019/0004919
Solver
Start year
2017
End year
2019
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EG- Operační program VaVaI
Summary
Získání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu/ prototypu - generačně nového inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace, prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky činností žadatele povedou k zavádění inovací vyššího řádu a vytvoření produktu konkurenceschopného na světových trzích.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back