Skip to main content
Skip header
Title
Virtual instrumentation for test and measurement
Code
SP2018/170
Solver
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí (např. BroadBand LIGHT polygon) •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
Team of the project
Bc. David Barabasz
Ing. Jan Baroš
Bc. Pavel Bělota
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Jindřich Brablík
Bc. Roman Čajnák
Bc. Tomáš Čerbák
Ing. Lukáš Danys
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Jan Dvořák
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Bc. Marek Haluska
Bc. Václav Hanke
Václav Janus
Ing. Bára Janošcová
Bc. Vít Jandásek
Ing. René Jaroš, Ph.D.
Bc. Tomáš Jašica
Ing. Radana Kahánková, Ph.D.
Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
Ing. Pavel Kodytek
Ing. Jakub Kolařík
Bc. Milan Kovalčík
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Bc. Lukáš Krais
Ing. Martin Kryl
Bc. Roman Kulštejn
Ing. Martina Ládrová
Bc. Jana Lančová
Bc. Ondřej Maček
Ondřej Mader
Bc. Barbara Maludová
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Daniel Novický
Bc. Dominik Pieter
Jiří Pilch
Bc. Rostislav Pokorný
Bc. Tomáš Pučan
Bc. Jan Ručka
Bc. Jaroslav Rzidky
Bc. Jan Šíma
Bc. David Šimoník
Ing. Hana Škutová
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Nela Štrbíková
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Bc. Šárka Vávrová
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Bc. Tomáš Zbončák
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; v oblasti implementace pokročilých adaptivních technik zpracování signálů; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 150000,- 275000,-
3. Supplies 80000,- 32000,-
4. Property 100000,- 58000,-
5. Services 200000,- 173000,-
6. Trips 100000,- 92000,-
7. Additional 70000,- 70000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 700000,-
Total approved 700000,-
Total 700000,- 700000,-
Back