Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI.
Code
SP2019/118
Solver
Solution period
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Summary
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
Team of the project
Bc. David Barabasz
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Jindřich Brablík
Ing. Radek Byrtus
Bc. Štěpán Damajka
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Kateřina Gecová
Bc. Václav Hanke
Ing. Bára Janošcová
Bc. Vít Jandásek
Ing. Pavel Kodytek
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Bc. Lukáš Krais
Bc. Martin Krejčí
Ing. Martin Kryl
Mgr Inż. Ojan Majidzadeh Gorjani, Ph.D.
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Bc. Martin Mikulášek
Bc. Dominik Pieter
Bc. Rostislav Pokorný
Ing. Ondřej Pražák
Ing. Tomáš Skotnica
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jakub Štefanský
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 221680,- 251384,-
3. Supplies 70000,- 30814,-
4. Property 90000,- 31360,-
5. Services 135000,- 227205,-
6. Trips 140000,- 108378,-
7. Additional 72966,- 72965,-
8. Conference 0,- 7540,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 729646,-
Total approved 729646,-
Total 729646,- 729646,-
Back