Skip to main content
Skip header
Title
International Mobility in Biomechanical Energy Generator to Identify Daily Life Activities
Code
EF18_070/0010219
Solver
Start year
2019
End year
2021
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
OP VVV Výzkumné projekty
Summary
jekt Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života umožní realizaci dlouhodobé mobility výzkumného pracovníka - juniora ze zahraničí do ČR, jehož žádost o podporu mobility byla kladně hodnocena v programu MSCA, ale z důvodu omezené výše alokace nebyla podpořena. Projekt podpoří a rozšíří dosud nedostatečnou úroveň mezinárodní spolupráce a přenos zahraničních zkušeností ve výzkumu na VŠB-TUO.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back