Skip to main content
Skip header
Title
Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace
Code
RPP2020/139
Solver
Start year
2020
End year
2020
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Vybavení stávající laboratoře průmyslové automatizace obsahuje modulární vybavení umožňující v rámci laboratorních úloh studentům demonstrovat základní principy a technologie užívané v rámci soudobé průmyslové automatizace. V rámci projektu RPP bude toto vybavení rozšířeno o senzoriku směřující k užitným vlastnostem výrobních linek odpovídajícím konceptu Průmysl 4.0. Na základě provedeného průzkumu trhu bude nakoupena sada modelů výrobní linky, obsahující senzory, a prostředky zpracování senzorických dat z oblasti Průmyslu 4.0. Pro nakoupené komponenty budou zpracovány laboratorní úlohy. Tyto laboratorní úlohy usnadní studentům pochopení principů Průmysl 4.0 a umožní jim praktické seznámení s těmito principy v rámci vytvořených laboratorních úloh.
Back