Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VI
Code
SP2020/42
Solver
Solution period
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Summary
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti využití mikroprocesorových systémů pro zpracování signálů a implementaci řídicích systémů, systémů pro robotiku a funkčně bezpečné aplikace, implementaci řídicích algoritmů a jejich simulace. Projekt navazuje na problematiku řešenou v předcházejícím projektu (Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V, SP2019/107) a dále ji rozšiřuje.
Team of the project
Ing. Monika Borová
Bc. Tomáš Dadok
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Antonín Gavlas
Ing. Matěj Golembiovský
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Karolína Gaiová
Bc. Daniel Kajzar
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Filip Krupa
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Jakub Němčík
Ing. Tomáš Ondraczka
Bc. Ondřej Ondryáš
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Tereza Paterová
Ing. Ivo Pergl
Bc. Ondřej Petr
Bc. Radek Petráš
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Akshaya Raj
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Bc. Lukáš Tatarin
Ing. Alfons Václavík
Ing. Jan Velička
Ing. Adam Vůjtek
Goal of the project
Základním úkolem navrženého projektu je podpora doktorandů při zapojení se do výzkumné činnosti v některé z cílových oblastí projektu s cílem přechodu k pozdějšímu samostatnému řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.

Předložený projekt si klade za úkol rozvoj výzkumných aktivit zvláště v následujících oblastech:

1. Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech
2. Výzkum a vývoj v oblasti senzorových sítí a technologií IoT
3. Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů

Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových a vestavěných měřicích/řídicích systémů. Důraz bude kladen na zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace dále uvedených výstupů bude vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
47000,- 46926,-
1.1. Wages 35075,- 35072,-
1.2. Insurance 11925,- 11854,-
2. Grant 300000,- 302000,-
3. Supplies 165000,- 164770,-
4. Property 10000,- 11737,-
5. Services 150000,- 148093,-
6. Trips 30000,- 28474,-
7. Additional 78000,- 78000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 780000,-
Total approved 780000,-
Total 780000,- 780000,-
Back