Skip to main content
Skip header
Title
Practical program for training personnel developing a low-carbon economy at the border II
Code
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219
Solver
Start year
2020
End year
2023
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back