Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VII
Code
SP2021/29
Solver
Solution period
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Summary
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti využití mikroprocesorových vestavěných systémů pro zpracování signálů a implementaci řídicích systémů, systémů pro robotiku a funkčně bezpečné aplikace, implementaci řídicích algoritmů a jejich simulace. Projekt navazuje na problematiku řešenou v předcházejícím projektu (Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VI, SP2020/42) a dále ji rozšiřuje.
Team of the project
Bc. Kamil Bančík
Ing. Monika Borová
Ing. Libor Chrástecký
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Bc. Lukáš Granzer
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Radim Hercík, Ph.D.
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Jakub Klokočník
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Filip Krupa
Bc. Melvin Alexis Lara de Leon
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Jakub Němčík
Ing. Tomáš Ondraczka
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Tereza Paterová
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Jan Retych
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Marta Ševčáková
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Petr Synek
Bc. Lukáš Tatarin
Ing. Jiří Tvrdoň
Ing. Jan Velička
Ing. Martin Vitásek
Ing. Adam Vůjtek
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových a vestavěných měřicích/řídicích systémů. Důraz bude kladen na zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace dále uvedených výstupů bude vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení (Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TU Ostrava). Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Při řešení projektu bude kladen důraz na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a další hodnocené výsledky.
Předpokládaným výsledkem projektu budou publikace v časopisech s impaktním faktorem, konferenční příspěvky, podání přihlášek průmyslového vlastnictví a podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev (MPO, TAČR, GAČR).

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
67000,- 67168,-
1.1. Wages 50000,- 50200,-
1.2. Insurance 17000,- 16968,-
2. Grant 400000,- 400000,-
3. Supplies 180000,- 172821,-
4. Property 90000,- 179450,-
5. Services 142000,- 131209,-
6. Trips 75000,- 3352,-
7. Additional 106000,- 106000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 1060000,-
Total approved 1060000,-
Total 1060000,- 1060000,-
Back