Skip to main content
Skip header
Title
Virtual Instrumentation for test and measurement sytems VIII.
Code
SP2021/123
Solver
Solution period
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Team of the project
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Jindřich Brablík
Ing. Radek Byrtus
Bc. Patrik Děcký
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Bc. Jan Durčák
Bc. Petr Dvořáček
Bc. Anatoly Ens
Bc. Karel Fajt
Jiří Gongol
Bc. Lukáš Hlavatý
Bc. Jan Jašek
Ing. Pavel Kodytek
Bc. Richard Konupka
Ing. Martin Kryl
Bc. Jakub Kubis
Bc. Ondřej Laboj
Mgr Inż. Ojan Majidzadeh Gorjani
Jan Maléř
Ing. Hemanth Manoharan
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Juliana Maya Boscan
Bc. Tomáš Moj
Bc. Filip Olšar
Bc. Adam Pustówka
Ing. Marta Ševčáková
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jakub Štefanský
Bc. Adéla Sukalovská
Bc. Jan Svoboda
Bc. Lukáš Trlica
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Bc. Petr Žoček
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 150000,- 200000,-
3. Supplies 45000,- 54700,-
4. Property 80000,- 90700,-
5. Services 90000,- 44100,-
6. Trips 40000,- 10300,-
7. Additional 45000,- 45000,-
8. Conference 0,- 5200,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 450000,-
Total approved 450000,-
Total 450000,- 450000,-
Back