Skip to main content
Skip header
Title
Virtual Instrumentation for test and measurement systems IX.
Code
SP2022/88
Solver
Solution period
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Summary
The basic theme of the project is applied research in the following areas: • Use of virtual instrumentation for automated product testing for Industry 4.0, • Use of virtual instrumentation for the development of special measuring systems and adaptive filters of harmonic current components, • Monitoring of operational and technical functions and energy management in intelligent buildings. The project partially follows up and further develops the issues addressed in projects focused on automated testing of special measuring technology for power engineering within SGS2011 to SGS2013 and in Virtual Instrumentation projects for measurement and testing within SGS2014 to SGS2021. In these previous years, the research team achieved a number of results in these areas, which contributed to the creation of a number of results evaluated in the RIV (see Research team's experience). The main task of the project is to support promising students, especially master's and doctoral students, in participating in scientific research activities in these areas and their gradual transition to the solution of grant projects and the implementation of contract research. Emphasis is placed primarily on applied research and cooperation with industry.
Team of the project
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Jindřich Brablík
Ing. Radek Byrtus
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Bc. Jan Durčák
Bc. Lukáš Hlavatý
Bc. Lukáš Jícha
Ing. Pavel Kodytek
Ing. Martin Kryl
Bc. Jakub Kubis
Bc. Ondřej Laboj
Bc. Tomáš Moj
Bc. Vojtěch Pavluš
Bc. Adam Pustówka
Bc. Jakub Řegucký
Ing. Marta Ševčáková
Bc. Adam Sikora
Jan Skákal
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jakub Štefanský
Bc. Jan Svoboda
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Bc. Petr Žoček
Goal of the project
ílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a
přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně
technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum
výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat
teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do
výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro
přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních
konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní

Finance - approved

Proposal
1. Personal
From that
0,-
1.1. Wages 0,-
1.2. Insurance 0,-
2. Grant 170000,-
3. Supplies 60000,-
4. Property 100000,-
5. Services 100000,-
6. Trips 93800,-
7. Additional 58200,-
8. Conference 0,-
9. Investments 0,-
Total proposal 582000,-
Total approved 0,-
Total 582000,-
Back