Skip to main content
Skip header
Title
Spolupráce na vzdělávacím programu LEONARDO Power Quality
Code
HS450503
Solver
Start year
2005
End year
2005
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Summary
Back