Skip to main content
Skip header
Title
Spolupráce s VEC, Koziorek, 5261
Code
HS450008
Solver
Start year
2010
End year
2011
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back