Skip to main content
Skip header
Title
Fakultní nemocnice Ostrava,Augustynek,58
Code
HS4501713
Solver
Start year
2017
End year
2020
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back