Skip to main content
Skip header
Title
YAKNA,Peter,5837
Code
HS4502004
Solver
Start year
2020
End year
2021
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back