Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.
Code
SP2018/170
Solver
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí (např. BroadBand LIGHT polygon) •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
Team of the project
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Jan Dvořák
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Jan Baroš
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Hana Škutová
Václav Janus
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Bc. Tomáš Čerbák
Ing. Martin Kryl
Bc. Ondřej Maček
Bc. David Barabasz
Bc. Tomáš Pučan
Bc. Roman Čajnák
Bc. Jan Šíma
Bc. David Šimoník
Bc. Tomáš Zbončák
Bc. Pavel Bělota
Bc. Barbara Maludová
Ing. Marek Haluska
Ing. Daniel Novický
Ing. Pavel Kodytek
Ing. Roman Kulštejn
Ing. Bára Janošcová
Bc. Václav Hanke
Bc. Jan Ručka
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Ing. Šárka Vávrová
Ing. Martina Ládrová
Ing. Rostislav Pokorný
Ing. Vít Jandásek
Bc. Jaroslav Rzidky
Ing. Milan Kovalčík
Ondřej Mader
Jiří Pilch
Bc. Lukáš Krais
Bc. Dominik Pieter
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Lukáš Šnajdr
Bc. Tomáš Jašica
Ing. Jana Lančová
Ing. Nela Gronych
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; v oblasti implementace pokročilých adaptivních technik zpracování signálů; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 150000,- 275000,-
3. Supplies 80000,- 32000,-
4. Property 100000,- 58000,-
5. Services 200000,- 173000,-
6. Trips 100000,- 92000,-
7. Additional 70000,- 70000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 700000,-
Total approved 700000,-
Total 700000,- 700000,-
Back