Skip to main content
Skip header
Title
Řízení technologických soustav s OAZE 2018
Code
SP2018/183
Solver
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Technology development, globalization and other aspects of the development of society are driving the development and use of alternative and renewable energy sources in all areas of human activity. The current RAES deployment is often only partial and does not include fully comprehensive aspects of human life needs. The subject of the research is the design, description, compilation, measurement and management of systems with RAES aiming at the targeted integration of functional properties of individual elements and ensuring independent long-term sustainable development or development. Elements may include RD systems of building control systems, water heating and preparation, electro-energy systems of family houses, elements of passenger transport and material transport or elements of ancillary services. Systems with RAES may include photovoltaic and photothermal systems, systems with other sources of energy such as geothermal thermoelectric, etc. The structures of these systems will be studied to provide a comprehensive background for the independent long-term sustainable life of humans. The design of the project is fully connected with the team solved projects in the past period. The aim of the project is to research the structures of such complex systems with RAES, which will provide a comprehensive background for the independent long-term sustainable life of man and society. The project is aimed at supporting students in the form of scholarships with minimum demands on the rewards of other workers.
Team of the project
Ing. David Vala, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Bohumil Horák
Ing. Radka Pavelková
Ing. Kateřina Gecová
Bc. Martin Morávek
Bc. Milan Hlaváč
Goal of the project
Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce.
Témata řešení budou zahrnuta do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací.
Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí, stáží, letní školy.
Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích.
Praktické výsledky řešení budou případně průmyslově chráněny a nabídnuty ke komerčnímu využití.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 52000,- 55500,-
3. Supplies 54000,- 2974,-
4. Property 54000,- 47532,-
5. Services 35000,- 50922,-
6. Trips 30000,- 68072,-
7. Additional 25000,- 25000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 250000,-
Total approved 250000,-
Total 250000,- 250000,-
Back