Skip to main content
Skip header
Title
Řízení technologických soustav s OAZE 2019
Code
SP2019/165
Solver
Solution period
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Summary
In connection with the topic the following problem areas were solved: • Energy sources for family houses with alternative energy sources (heat pumps, cogeneration systems, telemetry and operation analysis). • Electromobility, electric vehicles, accumulators, their control and charging technology. Design and partial implementation of systems for the consumption / supply of electricity in public space and systems for charging / discharging electricity accumulators for houses and small communities. • Alternative storage systems, hydrogen technologies, CO2 sequestration from metallurgical processes and demonstration of hydrogen technologies. • Extending cooperation at local and global level.
Team of the project
Ing. David Vala, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Bc. Jan Svoboda
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Ing. Vladan Geryk
Ing. Jan Haščin
Ing. Kateřina Gecová
Ing. Rostislav Pokorný
Bc. Radim Kula
Kishore Kumar Chandra
Sarnendu Subhendu Jati
Mohammed Navas Korath Ellathvalappil
Giulia Poggesi
Ing. Jiří Kalus
Goal of the project
Předpokládané / realizované výsledky projektu:
1. Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce. Předpokládá se uzavření HS s AM Ostrava a.s. a KAIPAN sro (inovační voucher) a příprava projektu EEA ČR-Polsko-Island. HS s LSO (dříve AMO) v procesu VŠB-TUO, realizován projekt s KAIPAN sro, projekt s TNG AIR v realizaci, podána žádost INTERREG CZ-PL, připravován projekt s podáním EEA 2/2020
2. Témata řešení budou zahrnuta do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací (budou vypsána 3 témata pro studenty Bc. Studia, 3 témata pro studenty Mgr. Studia a 1 téma pro studenty PhD studia). Témata byla vypsána.
3. Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí, stáží, letní školy (Budou vypsána 2 témata na stáže studentů v rámci ERASMUS či jiných podpůrných projektů, budou realizovány 2 mezinárodní letní školy INTERREG, Energy). Stáže Poggesi, Murugan realizovány, 2 letní školy realizovány, exkurse/studijní/výukové pobyty realizovány (UI Reykjavík, Island, UOM Madeira Portugalsko).
4. Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích (PDeS, Wofex, RESRB, AIR, PCPT-ZZE, NZEE (8) či v impaktovaných časopisech z databáze SCOPUS či časopisech s nenulovým IF (2).
Konferenční příspěvky zaslány a publikovány (3) příspěvky s nenulovým IF připravovány k publikaci (2)
[1] Vala, D., Horak, B.: FPGA base gold code generator for AMR sensor magnetisation.
[2] Horak, B., Svoboda, J., Vala, D.: Modular electronic for electric vehicle educational platform.
, zorganizován workshop (1).
5. Praktické výsledky řešení budou případně průmyslově chráněny a nabídnuty ke komerčnímu využití (2 užitné/průmyslové vzory). Užitné/průmyslové vzory / funkční vzorky jsou připravovány k realizaci (2+2)
[1] Univerzální bateriový modul elektromobilu (užitný vzor)
[2] Pouzdro displeje provozních údajů elektromobilu (průmyslový vzor)
[3] Univerzální modul řídicího systému elektromobilu (funkční vzorek)
[4] Displeje provozních údajů elektromobilu (funkční vzorek)

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 52000,- 52000,-
3. Supplies 54000,- 54000,-
4. Property 54000,- 54000,-
5. Services 35000,- 35000,-
6. Trips 30000,- 30000,-
7. Additional 25000,- 25000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 250000,-
Total approved 250000,-
Total 250000,- 250000,-
Back