Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VII.
Code
SP2020/151
Solver
Solution period
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Summary
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: -využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicí instrumentace, -využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí -monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
Team of the project
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Bc. Jan Durčák
Ing. Jan Dedek
Ing. Radek Byrtus
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Tomáš Dadok
Ing. Lukáš Šoustek
Bc. Petr Dvořáček
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Martin Mikulášek
Ing. Martin Kryl
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Pavel Kodytek
Ing. Bára Janošcová
Bc. Lukáš Krais
Ing. Jan Jašek
Bc. Dominik Pieter
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Vojtěch Pavluš
Bc. Tomáš Moj
Mgr Inż. Ojan Majidzadeh Gorjani, Ph.D.
Ing. Juliana Maya Boscan
Bc. Adam Pustówka
Ing. Lukáš Hlavatý
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; v oblasti implementace pokročilých adaptivních technik zpracování signálů; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 150000,- 312000,-
3. Supplies 58000,- 36000,-
4. Property 70000,- 179000,-
5. Services 160000,- 14000,-
6. Trips 120000,- 17000,-
7. Additional 62000,- 62000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 620000,-
Total approved 620000,-
Total 620000,- 620000,-
Back