Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé metody zpracování signálů II
Code
SP2020/156
Solver
Solution period
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Summary
Tento projekt plynule navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů I (2019)“, který se primárně věnoval adaptivní a neadaptivním metodám. Aktuální výsledky vědy a výzkumu naznačují, že v oblasti pokročilých metod zpracování signálu se budou uplatňovat tzv. hybridní algoritmy. Tyto progresivní hybridní metody umožňují využít výhody obou dříve zmíněných skupin, tj. adaptivního a neadaptivního přístupu ke zpracování signálů. Hybridní algoritmy, se začínají prosazovat v celé řadě různorodých aplikačních oblastí. Obecnou motivací výzkumného projektu je skutečnost, že v současné době je problematice pokročilých metod zpracování a analýzy signálů (např. různé soft computingové metody jako: adaptivní metody, neuro-fuzzy interferenční systémy, umělé neuronové sítě, ekvalizační metody, apod.) věnovaná velká pozornost, jelikož řada moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole – FPGA, apod.). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro využití některých komplexních metod zpracování a analýzy signálů. S přihlédnutím k vývoji v několika posledních letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými trendy ve zpracování a analýze signálů.
Team of the project
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. Martin Novák
Ing. Stanislav Žabka
Bc. David Galář
Bc. David Škandera
Ing. Michaela Recmanik
Bc. Kamila Smičková
Ing. Michal Kostelanský
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Bc. Klaudia Ježíková
Ing. Martina Ládrová
Ing. Kateřina Barnová
Bc. Kristýna Kohutková
Ing. Michael Fridrich
Bc. Jaroslav Rzidky
Bc. Gabriela Dirgasová
Ing. Martina Paličková Mikolášová
Ing. Veronika Dziedzicová
Bc. Alžběta Bystroňová
Ing. Zdeňka Dostálová
Bc. Zuzana Wanglerová
Bc. Natálie Petříková
Bc. Lukáš Ligocki
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Goal of the project
Cílem projektu bylo:

1. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optovláknových a akustických/pneumatických/hydraulických senzorů pro aplikační oblast biomedicínského inženýrství (MRI), veterinární praxi, dopravu – inteligentní město, stavitelství a perimetrické aplikace.
2. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti neinvazivního monitorování plodu.
3. Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování jednorozměrných biologických signálů.
4. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových typů inteligentních senzorů pro Smart technologie.
5. Základní výzkum v oblasti využití pokročilých metod zpracování signálů v rámci senzorické sítě.
6. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti návrhu a realizace nových typů senzorů pro průmyslové aplikace.
7. Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování signálů pro redukci šumu ve zvukových signálech.
8. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti komunikace viditelným světlem (VLC).
9. Základní výzkum v oblasti softwarové kanálové ekvalizace.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
37710,- 37710,-
1.1. Wages 30000,- 30000,-
1.2. Insurance 7710,- 7710,-
2. Grant 399966,- 460350,-
3. Supplies 50000,- 9698,-
4. Property 61186,- 117624,-
5. Services 58000,- 60010,-
6. Trips 106700,- 28170,-
7. Additional 61300,- 61300,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 774862,-
Total approved 774862,-
Total 774862,- 774862,-
Back