Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé metody zpracování signálů III
Code
SP2021/32
Solver
Solution period
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Summary
Tento projekt plynule navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů I (2019)“, který se primárně věnoval adaptivní a neadaptivním metodám. Dále pak na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů II (2020), který se věnoval hybridním metodám. Aktuální předkládaný projekt s názvem „Pokročilé metody zpracovánísignálů III“ si klade za cíl dále rozvíjet tyto progresivní směry do dalších aplikačních oblastí technické kybernetiky a biomedicínského inženýrství a také se věnovat implementaci a optimalizaci nových hybridních metod. Tyto progresivní hybridní metody umožňují využít výhody obou dříve zmíněných skupin, tj. adaptivního a neadaptivního přístupu ke zpracování signálů. Hybridní algoritmy, se začínají prosazovat v celé řadě různorodých aplikačních oblastí. Obecnou motivací výzkumného projektu je skutečnost, že v současné době je problematice pokročilých metod zpracování a analýzy signálů (např. různé soft computingové metody jako: adaptivní metody, neuro-fuzzy interferenční systémy, umělé neuronové sítě, ekvalizační metody, apod.) věnovaná velká pozornost, jelikož řada moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole – FPGA, apod.). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro využití některých komplexních metod zpracování a analýzy signálů. S přihlédnutím k vývoji v několika posledních letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými trendy ve zpracování a analýze signálů.
Team of the project
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Ing. Martina Paličková Mikolášová
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. David Stanovský
Bc. David Galář
Ing. Michaela Recmanik
Bc. Kamila Smičková
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Bc. Klaudia Ježíková
Ing. Martina Ládrová
Ing. Kateřina Barnová
Bc. Jaroslav Rzidky
Ing. Martin Podstawka
Ing. Jakub Dostal
Bc. Daniel Kadura
Ing. Veronika Dziedzicová
Bc. Alžběta Bystroňová
Ing. Zdeňka Dostálová
Ing. Martin Dratnal
Bc. Martin Vybíral
Bc. Filip Barvík
Ing. Akshaya Raj
Ing. Jiří Koutný
Bc. Lukáš Ligocki
Bc. Karolína Uhlířová
Bc. Petra Vondálová
Goal of the project
1) Výzkum v oblasti nových typů akustických, pneumatických a hydraulických senzorů pro aplikační oblast magnetické rezonance (MR) s využitím pokročilých metod zpracování číslicových signálů. Problematika synchronizace MR s využitím FPGA (spolupráce FN a LF Ostrava, CEITEC Brno).
2) Výzkum v oblasti elektronického monitorování plodu (neinvazivní plodový elektrokardiogram, plodová fonokardiografie, kardiotokografie apod.). Úzká spolupráce s University of Texas at Arlington v USA, Łukasiewicz Research Network – Institute of Medical Technology and Equipment společně s Department of Cybernetics, Nanotechnology and Data Processing, Silesian University of Technology, Poland, dále pak s FN Brno.
3) Výzkum v oblasti nových typů akustických, pneumatických a hydraulických senzorů a následného zpracování číslicových signálů pro různé aplikační oblasti, např.: veterinární praxe (spolupráce s VFU Brno), dopravy – inteligentní město (spolupráce s DPO + testovací polygon VO), stavitelství (spolupráce s FAST), průmyslu (spolupráce s Brose CZ spol. s r.o., Maxion Wheels Czech s.r.o. apod.).
4) Výzkum v dalších aplikačních oblastech pokročilých metod zpracování jednorozměrných biologických signálů EEG, BCG, SCG apod.), úzká spolupráce s Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics, Opole University of Technology.
5) Výzkum v oblasti komunikace viditelným světlem (VLC), softwarově definovaného rádia (SDR), komunikace mezi vozidly (V2X) na bázi VLC/SDR, softwarové kanálové adaptivní ekvalizace apod.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
37660,- 37660,-
1.1. Wages 30000,- 30000,-
1.2. Insurance 7660,- 7660,-
2. Grant 462500,- 462500,-
3. Supplies 40000,- 40000,-
4. Property 60000,- 60000,-
5. Services 65384,- 65384,-
6. Trips 70000,- 70000,-
7. Additional 68000,- 68000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 803544,-
Total approved 803544,-
Total 803544,- 803544,-
Back