Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VIII.
Code
SP2021/123
Solver
Solution period
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Team of the project
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Bc. Jan Durčák
Ing. Jan Dedek
Ing. Radek Byrtus
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Lukáš Šoustek
Bc. Petr Dvořáček
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Martin Kryl
Bc. Lukáš Trlica
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Pavel Kodytek
Bc. Ondřej Laboj
Ing. Jan Jašek
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Petr Žoček
Ing. Marta Ševčáková
Bc. Filip Olšar
Bc. Karel Fajt
Bc. Jan Svoboda
Bc. Adam Pustówka
Bc. Tomáš Moj
Ing. Lukáš Hlavatý
Bc. Patrik Děcký
Bc. Jakub Kubis
Ing. Hemanth Manoharan
Mgr Inż. Ojan Majidzadeh Gorjani, Ph.D.
Jiří Gongol
Ing. Juliana Maya Boscan
Bc. Jan Maléř
Bc. Ing. Adéla Sukalovská
Bc. Richard Konupka
Bc. Anatoly Ens
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 150000,- 200000,-
3. Supplies 45000,- 54700,-
4. Property 80000,- 90700,-
5. Services 90000,- 44100,-
6. Trips 40000,- 10300,-
7. Additional 45000,- 45000,-
8. Conference 0,- 5200,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 450000,-
Total approved 450000,-
Total 450000,- 450000,-
Back