Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování IX.
Code
SP2022/88
Solver
Solution period
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Summary
The basic theme of the project is applied research in the following areas: • Use of virtual instrumentation for automated product testing for Industry 4.0, • Use of virtual instrumentation for the development of special measuring systems and adaptive filters of harmonic current components, • Monitoring of operational and technical functions and energy management in intelligent buildings. The project partially follows up and further develops the issues addressed in projects focused on automated testing of special measuring technology for power engineering within SGS2011 to SGS2013 and in Virtual Instrumentation projects for measurement and testing within SGS2014 to SGS2021. In these previous years, the research team achieved a number of results in these areas, which contributed to the creation of a number of results evaluated in the RIV (see Research team's experience). The main task of the project is to support promising students, especially master's and doctoral students, in participating in scientific research activities in these areas and their gradual transition to the solution of grant projects and the implementation of contract research. Emphasis is placed primarily on applied research and cooperation with industry.
Team of the project
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Bc. Jan Durčák
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Pavel Kodytek
Bc. Ondřej Laboj
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Petr Žoček
Ing. Vojtěch Pavluš
Bc. Jan Svoboda
Bc. Adam Pustówka
Bc. Tomáš Moj
Bc. Lukáš Jícha
Ing. Lukáš Hlavatý
Ing. Adam Sikora
Jan Skákal
Bc. Jakub Kubis
Bc. Jakub Řegucký
Mgr Inż. Ojan Majidzadeh Gorjani, Ph.D.
Minh Ly Duc
MSc. Quoc Trung Nguyen
Bc. Patrik Děcký
Ing. Daniel Šrubař
Bc. Matěj Šindelář
Bc. Boris Pustějovský
Bc. Josef Wawrzyk
Bc. Jan Maléř
Bc. Meriem El Moussati, EUR ING
Goal of the project
ílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a
přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně
technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum
výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat
teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do
výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro
přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních
konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 170000,- 190000,-
3. Supplies 60000,- 114000,-
4. Property 100000,- 52000,-
5. Services 100000,- 169000,-
6. Trips 93800,- 89231,-
7. Additional 58200,- 58200,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 582000,-
Total approved 672431,-
Total 582000,- 672431,-
Back