Skip to main content
Skip header
Title
Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku
Code
IRP/2014/233
Solver
Start year
2014
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
IRP
Type
Rozvojový program IRP
Summary
Projekt je zaměřen na využití moderního vybavení a metod sběru a analýzy multidimenzionálních a multimodálních signálů k objektivizaci informací, které jsou v těchto signálech skryté a nejsou zjistitelné bez současné analýzy multimodálních dat ve strategických vzdělávacích programech biomedicínského inženýrství spojujících znalosti a dovednosti techniky a medicíny. Využité znalosti budou sloužit především ke zkvalitnění výuky významných biomedicínských programů, ke stabilizaci a výchově pedagogů pro zajištění výuky těchto programů a jejich vzájemné logické propojení. Jako součást presentace výsledků řešení projektu se předpokládá pořádání tematické konference věnující se aktuálním problémům a řešením u těchto malých programů včetně výchovy a stabilizace pedagogů pro zajištění výuky významných geopolitických programů. Cílem projektu je budovat meziuniverzitní spolupráci v oblasti výuky interdisciplinárního oboru biomedicínské techniky, biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Projekt využívá výsledků víceletého projektu řešeného v letech 2006, 2008- 2010 a financovaného v rámci rozvojového programu č. 546/2006, C21/2008, C32/2009 a C42/2010 s jednotným názvem „Vytvoření meziuniverzitní spolupráce v oblasti biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství s využitím špičkových technologií“ a rovněž řešeného projektu č. C17 v názvem „Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku“. Předkládaný projekt pro rok 2020 umožní budování unikátních společných znalostních databází, sdílení kapacit stávajících unikátních laboratoří a vybudování dalších špičkových laboratoří na všech zúčastněných univerzitách. Bude tak vytvořen unikátní systém vzájemně se doplňujících výukových pracovišť. Studenti všech tří univerzit budou moci absolvovat část výuky na partnerských univerzitách, zejména v inovovaných laboratořích. Součástí spolupráce bude také vytvoření systému sdílení znalostí a stáží pro rozvoj nově akreditovaných/připravovaných doktorských studijních programech Biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na všech zúčastněných školách s napojením do lokálních výzkumných center, které jsou vhodné pro spolupráci při přípravě budoucích vědeckých projektů.
Back