Skip to main content
Skip header
Title
Platforma pro testování nových technologií Smart CPIT3
Code
IRP2015/2
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
IRP
Type
Rozvojový program IRP
Summary
V souvislosti s dynamickým rozvojem výzkumu a vývoje nových technologií v oblastech Tele Care, Health Care, Smart Home, Smart Home Care, Smart Grids, Smart Metering, Smart Cities, mobilita (elektromobily) a jejich aplikací s využitím alternativních zdrojů a úspor energie bychom na tyto trendy chtěli reagovat vybudováním platformy pro testování nových technologií Smart CPIT3 na VŠB TU Ostrava. V současnosti působí na VŠB - TU Ostrava, FEI, vědecko výzkumné skupiny, které se zabývají výzkumem v oblastech: 1. Biotelemetrický byt; Smart Home Care (Smart Home, Tele Care, Home Care - Ing. Martin Černý Ph.D., Ing. Marek Penhaker Ph.D., Ing. Jan Vaňuš Ph.D., Doc. Ing. Jiří Koziorek Ph.D.), 2. Optimalizace řízení toku energie v energetických jednotkách (Smart Grids, Management energií v budovách, SMART systémy řízení energeticky soběstačného domu) (Doc. Ing. Stanislav Mišák Ph.D.), 3. Řízení technologických soustav s obnovitelnými a alternativními zdroji energie pro komplexní systémy, zdroje pro dopravu a transport (elektromobily a elektromobilita), (Doc. Ing. Bohumil Horák Ph.D.).
Back