Skip to main content
Skip header
Title
Rozšíření vybavení laboratoře programovatelných automatů o prostředky pro výuku průmyslového IoT
Code
IRP/2018/217
Solver
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
IRP
Type
Rozvojový program IRP
Summary
Navrhovaný projekt, který umožní rozšíření vybavení laboratoře programovatelných automatů o prostředky pro výuku průmyslového IoT, lze rozdělit do dvou hlavních částí. Předně se jedná o problematiku poskytování dat z technologií. V laboratoři je možné k tomuto konceptu na bázi IoT využít mechatronické úlohy. Cílem je tedy v tomto případě propojení linky s úložištěm (SAP Cloud Platform). Druhá část poté nabízí možnost využití problematiky virtuálního návrhu zmíněných mechatronických úloh. Tento koncept se nazývá "Digital Twin", tedy "Digitální dvojče" a nabízí řadu výhod. Mezi hlavní jistě patří rychlejší uvedení daného výrobku na trh (zkoušení nejrůznějších scénářů a strategií řešení v digitální podobě) nebo služby, mezi které patří schopnost předvídat údržbu. Pro korektní vytvoření virtuálního návrhu bude nejprve potřeba zpracovat 3D modely jednotlivých mechatronických úloh (pracovišť, které mají na počátku statický charakter). Výsledná digitální podoba těchto úloh již bude mít charakter dynamický a umožní studentům, nejen v rámci laboratorních cvičení, ale i zpracování závěrečných bakalářských či diplomových prací, v co největší míře pochopit význam průmyslového IoT.
Back