Skip to main content
Skip header
Title
EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO REAL-TIME DATABÁZE
Code
GA102/06/1742
Solver
Start year
2006
End year
2008
Provider
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma
Type
Standardní projekty
Summary
Cílem projektu je navrhnout a implementovat experimentální real-time databázový systém umožňující studium chování a zpracování databázových transakcí, které musejí být zpracování za omezujících časových podmínek tak, jak jsou definovány u real-time systému, které nezahrnují aspekty databázového zpracování
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back