Skip to main content
Skip header
Title
Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel
Code
1221420234
Solver
Start year
2010
End year
2010
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Summary
Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit studii zabývající se metodikou měření a vyhodnocování vlastností horninového masivu v místě plánované instalace polygonu hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla. Svým zaměřením spadá do velmi aktuální problematiky obnovitelných zdrojů energie. Studie bude vypracována na základě teoretických a praktických zkušeností odborníků z VŠB-TU Ostrava, kteří se uvedené problematice věnují již mnoho let. Znalosti v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie zúročují především ve vědecké, výzkumné a pedagogické sféře.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back