Skip to main content
Skip header
Title
Biomedicínská technika na středních školách
Code
CZ.1.07/1.1.07/02.0075
Solver
Start year
2010
End year
2012
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Lidské zdroje
Summary
Předkládaný projekt se zabývá rozšířením oboru Biomedicínská technika na střední školy formou výuky předmětů Přístrojová zdravotnická technika I., II., praktických laboratorních úloh, praktických odborných víkendů a návštěvou prestižního mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky v Brně. Cílovou skupinou jsou žáci 3. a 4. ročníků partnerských středních škol. V rámci klíčových aktivit budou vytvořeny studijní podpory, laboratorní cvičení včetně studijních podpor a vzorových měření, podpory a materiály pro odborně praktický víkend, který se bude konat na půdě VŠB. Jeho cílem je rozšířit praktické znalosti a dovednosti žáků v oboru biomedicínské techniky. Setkání s praxí a moderními trendy v biomedicínské technice je zajištěno návštěvou prestižního veletrhu lékařské techniky každoročně konaného v Brně. Výstupem aktivit budou vytvořené studijní materiály, laboratorní úlohy, podpory pro vyučující, materiály pro odborné praktické víkendy ale především počet proškolených osob.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back