Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat
Code
FR-TI2/273
Solver
Start year
2010
End year
2013
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
TIP
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back