Skip to main content
Skip header
Title
Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava
Code
ROZP2011/19/19
Solver
Start year
2011
End year
2011
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Rozvojové projekty MŠMT
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back