Skip to main content
Skip header
Title
NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání
Code
EE2.4.31.0031
Solver
Start year
2012
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back