Skip to main content
Skip header
Title
Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky
Code
CZ.3.22/3.100/12.03337
Solver
Start year
2014
End year
2015
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back