Skip to main content
Skip header
Title
Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Code
FRVS2013/910
Solver
Start year
2013
End year
2013
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Back