Skip to main content
Skip header
Title
Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Code
22410320029
Solver
Start year
2012
End year
2013
Provider
Ministerstvo obrany
Category
Obecná forma
Type
Profesionalizace armády České republiky
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back