Skip to main content
Skip header
Title
Modelování a analýza kardiovaskulárního systému
Code
FRVS2015/204
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Monitorování životních funkcí tvoří nezastupitelnou úlohu v oblasti intenzivní medicíny. Reálný kardiovaskulární systém lidského organismu je velmi složitá soustava, která je tvořena cévním řečištěm a srdeční pumpou, která slouží jako adaptivní iniciátor proudění krve. Primárním cílem projektu je vytvoření fyzikálního modelu kardiovaskulárního systému, který bude co nejvěrněji napodobovat systém reálný a bude sloužit jako simulátor hemodynamických parametrů lidského těla. Tento fyzikální model je tvořen soustavou mechanických prvků, které relevantním způsobem napodobují fyzikální vlastnosti proudění krve. Hlavním přínosem navrhovaného modelu je simulace hemodynamických parametrů cévního řečiště, mezi které patří krevní tlak, srdeční výdej, rychlost šíření pulzní vlny a další. Výstupem projektu budou laboratorní úlohy, které jsou tématicky zaměřeny na mechanické modelování jednotlivých hemodynamických parametrů a následné signálové zpracování dosažených dat. Tyto laboratorní úlohy budou velmi přínosné pro studenty pro pochopení fyzikálních vlastností kardiovaskulárního systému a aplikování matematických metod, které jsou využitelné v oblasti zpracování medicínských dat.
Back