Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů
Code
RPP2016/94
Solver
Start year
2016
End year
2016
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Navrhovaný projekt inovace výuky je zaměřen na modernizaci vybavení laboratoře mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů a vytvoření návazných laboratorních úloh. Cílem projektu je dovybavení laboratoře katedry o vybrané výukové sady a dále o moderní laboratorní vybavení určené pro výuku studentů v bakalářských a navazujících magisterských programech. Pořízení výukových sad je motivováno požadavkem na zvyšování kvality výuky. Výukové sady umožňují studentům aplikovat své řídicí algoritmy na reálná zařízení a nejsou odkázáni jen na simulátory. V části řízené výuky dojde k rozšíření možností pro praktickou část výuky. Co se týče neřízené výuky, přístrojové vybavení umožní vytvářet praktické části bakalářských a diplomových prací na profesionální úrovni, přičemž se studenti rovněž seznámí s reálnými problémy v technické praxi a jejich řešením s využitím moderního vybavení pracoviště.
Back