Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů
Code
TH03010424
Solver
Start year
2018
End year
2019
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
EPSILON
Summary
Cílem projektu je návrh, vývoj a realizace nového sofistikovaného testovacího zařízení pro provádění bezpečnostních technických kontrol specifických elektrických zdravotnických prostředků (ZP) vzdáleně přímo ze sídla výrobce ZP. Nově vyvinuté testovaní zařízení bude obsahovat taková řešení, která umožní testování parametrů ZP s minimálním zásahem obsluhy a současně s přenosem měřených parametrů do sídla výrobce k vyhodnocení. Testovací zařízení bude obsahovat prvky pro jednoznačnou identifikaci testovaného ZP a současně zabezpečení proti záměně ZP v průběhu testování a manipulace s měřenými hodnotami.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back