Skip to main content
Skip header
Title
Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory
Code
TH03010468
Solver
Start year
2018
End year
2021
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
EPSILON
Summary
Cílem projektu je vývoj a testování aktivního systému pro monitorování dočasných externích kardiostimulátorů napojeného na informační systém zdravotnického zařízení s ohledem na jeho uvedení na trh. Návrh systému pro aktivitu a správné fungování externích kardiostimulátorů, které pacientům poskytují dočasnou elektrickou stimulaci během lékařského ošetření nebo čekání na permanentní kardiostimulační implantát. Projekt bude řešit HW a SW vybavení složený z dohledového systému snímajícího signalizaci externích kardiostimulátorů s komunikační nástavbou a aplikace konfigurovatelné pro dosažení kompatibility s nemocničními informačními systémy. Produkt bude rovněž obsahovat software, který umožní realizovat statistické hodnocení hlášení rizikových stavů a predikci životnosti kardiostimulátorů.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back