Skip to main content
Skip header
Title
Partnerství s VŠB - TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství
Solver
Start year
2016
End year
2018
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Back