Skip to main content
Skip header
Title
Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů
Code
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155
Solver
Start year
2018
End year
2021
Provider
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma
Type
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Summary
Projekt posílí vzdělávání studentů s ohledem na potřeby trhu práce a přispěje ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů technických oborů. Studenti budou využívat špičkové vybavení laboratoří, navštěvovat odborné přednášky a semináře, vzdělávat se pomocí e-learningu. Díky přeshraničním výměnám získají nové dovednosti vč. měkkých. Výzkumné skupiny budou diskutovat otázky technické praxe s cílem doplnit didaktické nabídky vybraných studijních oborů, aby se zvýšil potenciál absolventů na trhu práce.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back