Skip to main content
Skip header
Title
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0
Solver
Start year
2016
End year
2017
Provider
Moravskoslezský kraj
Category
Obecná forma
Type
Moravskoslezský kraj
Back